Dating dk tyrkiet ahmet

Posted by / 31-Dec-2019 15:08

Dating dk tyrkiet ahmet

Det gjaldt om at virke så selvsikre og besluttede på at føre aviskrigen til ende, at Metro opgav Danmark og trak sig ud.Mens de ventede på at få foretræde hos rivalens bestyrelsesformand, Mia Brunell Livfors, spiste de på en nærliggende restaurant.Men underligt var det ikke.»For hvem fanden vil købe annoncer i en avis, der ikke engang kan finde ud af at aflevere sit regnskab,« som Svenn Dam en måned tidligere havde udtrykt det. Den blot 11 linjer korte tekst bar Morten Lunds letgenkendelige signatur, griflet med blåt blæk. Indehaveren af Nyhedsavisens absolutte aktiemajoritet lovede, at "he will support 365 Media Scandinavia A/S with the on-going required liquidity to meet its obligations for the remainder of 2008 and that he will personally guarantee the payment of any current or future tax liability."De nødvendige midler ville altså blive stillet til rådighed året ud, det havde avisdirektøren nu sin hovedaktionærs underskrift og ord for.I hvert fald kunne han umuligt blive stillet personligt til regnskab, hvis avisen krakkede, og kreditorerne skulle finde på at komme efter ham.Den snart tre uger gamle historie om venturekapitalisten Tim Drapers dollarmilliarder havde ligefrem givet Nyhedsavisen en sjælden fornemmelse af mediemedvind.Også selv om historien havde vist sig at være rent spil for galleriet.

(…) Imens fik Morten Lund andre ting at spekulere på.Selv hans rengøringskone i Århus-forstaden Risskov havde spurgt ængsteligt til tingenes tilstand.Vanen tro gav direktøren hende sit optimistiske syn på fremtiden:»Vi klarer den, selvfølgelig gør vi det.«Og nu var bøtten tilsyneladende vendt.Det vigtigste var, at konkurrenternes journalister holdt igen med de kritiske spørgsmål.I hangaren øjnede medarbejderne ligefrem den længe ventede breakeven et sted ude i en håndgribelig horisont.

dating dk tyrkiet ahmet-66dating dk tyrkiet ahmet-41dating dk tyrkiet ahmet-53